resim
Haberler

Birleşme ve Bölünme Tebliği

Geri Dön


Ankara, Türkiye -Aralık 29, 2013 -- Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık ortaklıkları ilgilendiren tasarı tebliği 28 Aralık 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren tebliğin içerdiği bazı önemli konular aşağıda belirtilmiştir.

Bu tebliğe göre, birleşme ve bölünme işlemlerinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen yeniden düzenlenmistir. 

SPK ile kayda alma sisteminden, izahname onay sistemine geçildiği dikkate alınarak, 
benzer bir sistem oluşturulabilmesi amacıyla birleşme ve bölünme işlemlerinde duyuru 
metninin onaylanması yönünde gerekli değişiklikler yapılmış, SPK kapsamına alınma, 
ihraç belgesi ve ücret konusuna ilişkin detaylı hükümlere yer verilmiştir. Birleşme 
ve bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tablolar ile ilgili olarak yeni hükümler 
getirilmiştir. 

Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, payları borsada işlem görmeyen 
şirketler ile gerçekleştirecekleri, sermayelerinde önemli ölçüde değişikliğe yol açabilecek 
nitelikteki birleşme işlemlerine ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir. 

Kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme hükümleri yeniden düzenlenmiştir. Birleşme 
işlemlerine ilişkin özellikli durumların kapsamı genişletilmiştir.

Yürürlüğe giren tebliğ veya ilgili çalışma alanları ile ilgili sorularınız olması durumunda 
skarakislak@egemenoglu.av.tr e-mail adresine e-mail atabilir ve Sahra Karakışlak ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

Egemenoğlu İlgili Çalışma Grupları:

- Birleşmeler ve Devralmalar
- Şirketler ve Ticaret Hukuku

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği