resim
Haberler

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

Geri Dön

Ankara, Türkiye – Kasım 13, 2014 – Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık ortaklıkları ilgilendiren, hâkim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hâkim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ 12 Kasım 2014 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren tebliğin içerdiği bazı önemli konular, aşağıda ele alınmıştır.

Ortaklıkta, bir ortağın sahip olduğu payların ortaklığın oy haklarının belli bir orana ulaşması veya bu oranda iken bu ortağın ek pay alması durumunda, hâkim ortak açısından diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hâkim ortağa satma hakkının doğması ele alınmıştır.

Ayrıca, payları borsada işlem gören ve görmeyen ortaklıklarda ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması için satım bedelinin belirlenmesinde dikkat edilecek noktalarda da belirtilmiştir. Yine, satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedelin nasıl belirleneceği de tebliğde yer alan konulardan biridir.

Kurula ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine yönelik olarak yapılmış başvuruların sonuçlandırılması konusunda, hâkim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için tanınan süre ile hâkim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediği ya da bundan vazgeçtiği hallerde uygulanacak esaslar düzenlenmiştir.

Yürürlüğe giren tebliğ veya ilgili çalışma alanları ile ilgili sorularınız olması durumunda eguler@egemenoglu.av.tr e-mail adresine e-mail atabilir ve Eren Güler ile
iletişime geçebilirsiniz.

Egemenoğlu İlgili Çalışma Grupları:
- Sermaye Piyasası
- Şirketler ve Ticaret Hukuku

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği