resim
Haberler

Petrol Mevzuatındaki Son Değişiklikler

Geri Dön


Ankara, Türkiye – 11 Haziran, 2013 – 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu 11 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren kanunun içerdiği bazı önemli konular aşağıda belirtilmiştir.


Kanun cercevesinde 18 petrol bölgesine ayrılan Türkiye arazisi, kara ve deniz olmak 
üzere iki petrol bölgesine bölünmüştür. Deniz bölgeleri; karasuları içi ve karasuları 
dışı şeklinde ikiye ayrılmış ve karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama ve 
işletme ruhsatlarının verilmesi, devri ve süre uzatımları, Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi 
tutulmuştur. Buna ek olarak izin talep edilen sahanın bir kısmında araştırma izni, arama 
ruhsatı veya işletme ruhsatı verilmiş olması, araştırma izni verilmesini engellemeyecek 
şekilde düzenlenmistir.

Arama ruhsatı süresi, yapılan değişiklikle karalarda beş (5), denizlerde sekiz (8) yıla
çıkarılmıştır. Yeni Kanun çerçevesinde, iş programını yerine getiren ruhsat sahibinin
ruhsat süresi en az bir sondaj yapılmasını da içeren iş ve yatırım programı ile buna 
karşılık gelen yüzde 2 teminatı vermesi kaydıyla karalarda iki (2), denizlerde üç (3) yıla 
kadar uzatılabilecektir.

Buna ek olarak üretim sahaları kısmen veya tamamen aynı petrollü arazi içinde 
bulunan işletmecilerin petrol işlemlerini birleştirmesi ve ayrıca depolama için gerekli
olduğu belirlenen sahada üretilmeyecek petrolden devlet hissesi alınmayacağı 
kararlaştırılmıştır. Bu petrolün üretimi ancak söz konusu Genel Müdürlüğün izni alınarak 
ve devlet hissesi ödenerek üretilebilecektir. 

Yeni düzenlemeyle, petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerinde kullanmak üzere 
Genel Müdürlükçe ithalatı uygun bulunan malzemeleri ile ilgili olarak Türk Standartları 
Enstitüsünün uygunluk değerlendirmesine gerek duyulmamaktadır.

Yürürlüğe giren Kanun veya ilgili calışma alanı ile ilgili sorularınız olması durumunda
eguler@egemenoglu.av.tr e-mail adresine e-mail atabilir ve Eren Güler ile iletişime
geçebilirsiniz. 

Egemenoğlu İlgili Çalışma Grupları
- Şirketler ve Ticaret Hukuku

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği