resim
Haberler

İnternette Yapılan Yayınlar Hakkındaki Yasa Değişikliği

Geri Dön

7 Nisan 2014 – Ankara – İnternet ortamında yapılan yayınlar hakkında önemli düzenlemeler getiren ve kamuoyunda ses getiren 5651 sayılı yasa değiştirildi.5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 06.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmiş ve 19.02.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklerle,  Erişimin Engellenmesi tanımı getirilmiştir. Buna göre, alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini denilerek bunun ne şekilde yapılabileceği tanımlanmıştır.

Ayrıca, Erişim Sağlayıcıları’na, engelleme kararı verilen yayınlara, alternatif erişim yollarını da engelleyici tedbirler alma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Kanun çerçevesinde, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’na bazı yayınlara erişimin engellenmesi hakkında re’sen karar verme hakkı tanınmıştır.

Eski düzenlemede olmayan şekilde, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların, içerik sağlayıcısı ya da yer sağlayıcısına başvurmaya gerek kalmadan doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilme hakkı tanınmıştır. Bu hususta hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut kararın bu adresler için de uygulanabilecektir.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebileceklerdir. Gecikmesinde sakınca olan hallerde Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın emri üzerine erişimin engellemesine karar verilebilecek ve bu karar TİB tarafından uygulanacaktır. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilecektir.

4 Nisan 2014 tarihinde, Anayasa Mahkemesi, TİB’in twitter.com internet sitesine erişimi engellemesi, twitter.com ağından yararlanan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğuna ve hukuki dayanağının olmadığına karar vermiştir. Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği