resim
Haberler

Yeni Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Geri Dön


Ankara, Türkiye – 2 Kasım, 2013 -- 2 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni 28809 sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği özellikle üretim lisans sahipleriyle ilgili çeşitli yeni düzenlemelere yer vermektedir. Aşağıda yönetmelikte yer alan bazı önemli düzenlemeleri bulabilirsiniz.

Yönetmelik uyarınca üretim yapacak tüzel kişiler, birden fazla tesiste faaliyet yürütecek 
ise her bir tesis için ayrı ayrı ön lisans alma sartini yerine getirmekle yükümlü hale 
getirilmiştir. Ancak birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür 
yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri, sisteme aynı noktadan bağlanmak 
kaydıyla tek bir ön lisans veya üretim lisansı kapsamında değerlendirilebilecektir. 

Buna ek olarak, çevresel etki değerlendirme kararının ise ön lisans alındıktan sonra 
edinilmesi yeterli kabul edilmektedir. Üretim lisansı sahiplerinin işletme döneminde rapor 
sunma yükümlülüğünü kaldırılmış; artık yalnızca inşaat dönemlerinde EPDK’ya ilerleme 
raporu ve yıllık faaliyet raporu sunmaları gerektiği düzenlenmiştir. 

Esas sözleşme değişiklikleri hususunda ise dağıtım şirketleri ile görevli tedarik 
şirketlerinin yalnızca şirket amaç ve konusuna ilişkin esas sözleşme hükümlerinin 
değiştirilmesi halinde EPDK’dan onay almaları gerekmekte olup; üretim şirketlerinin ise 
esas sözleşme değişiklikleri EPDK onayına tabi olmamaktadır.

Yürürlüğe giren kanun veya ilgili çalışma alanı ile ilgili sorularınız olması durumunda 
ntomul@egemenoglu.av.tr e-mail adresine e-mail atabilir ve Nil Tomul ile iletişime 
geçebilirsiniz. 

Egemenoğlu İlgili Çalışma Grupları
- Şirketler ve Ticaret Hukuku

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği