KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI 30/08/2020 TARİH VE 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE 2 AY SÜREYLE DAHA UZATILDI 01 Eylül 2020

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 30.08.2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 ay süreyle uzatılmıştır. Bu hususta hazırlığımız bilgi notumuzu incelemelerinize sunarız.

31 Ağustos 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/08/2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararında Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeni ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesi ile kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23.maddesinde ‘kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.’ İfadeleri yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce 30/08/2020 tarihine kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31/08/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye 2 ay daha uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararında,  daha önce kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin verilen 30/07/2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına paralel olarak uzatma kararından faydalanacak işyerleri için 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma uygulamasına başvurmuş olan işyerleri yararlanabilecektir. Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde uzatıldığı belirtildiğinden, uzatılan sürede Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanacaklar açısından;  

  • Yeni bir başvuru veya uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmamaktadır;
  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için  ve daha önce yararlanılan  şartları aşmamak kaydı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı söz konusu olacaktır.

Bir önceki uzatma kararında olduğu gibi kısa çalışma uygulamasına son vermek isteyen işverenlerin bu durumu  İşkur’a bildirmeleri yersiz ödemelerin önüne geçmek için gereklidir.  Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri herhangi bir bildirim yapmadığı takdirde 30/08/2020 tarihli karar uyarınca kısa çalışma ödeneği uygulaması kendiliğinden 2 ay daha uzatılmış olacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Kararında kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir şekilde sektörel bazlı ayrım yapılmamıştır.

Diğer Haberler