Haberler

HABER

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ'NDE YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENEN HÜKÜMLER NELERDİR?

Resmi Gazete'nin 14 Eylül 2022 tarihli sayısında "MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" (Bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır.) yayımlanmış olup bu yönetmelik uyarınca, "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde" 23 Ağustos 2022 tarihinde yapılan bazı düzenlemelerin yürürlük tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir.

HABER

E-TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6563 sayılı Kanun'da ("Kanun") meydana getirilen değişiklikler neticesinde elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ("Aracı Hizmet Sağlayıcı") ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının ("Hizmet Sağlayıcı") yükümlülükleri, işbu yükümlülüklere aykırılık durumunda öngörülen idari para cezaları, elektronik ticaret lisansı ve Ticaret Bakanlığı'nın ("Bakanlık") bu alandaki yetkilerinin genişletilmesi gibi hususlarda birçok yeni hukuki düzenleme öngörülmüştür. İşbu yazımızda, öngörülen yeni düzenlemeler neticesinde ilgili Kanun hükümlerinin içeriklerine değinilerek yürürlüğe giriş tarihleri intibak süreci açıklanacaktır.

Diğer Haberler