HABER

E-TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6563 sayılı Kanun'da ("Kanun") meydana getirilen değişiklikler neticesinde elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ("Aracı Hizmet Sağlayıcı") ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının ("Hizmet Sağlayıcı") yükümlülükleri, işbu yükümlülüklere aykırılık durumunda öngörülen idari para cezaları, elektronik ticaret lisansı ve Ticaret Bakanlığı'nın ("Bakanlık") bu alandaki yetkilerinin genişletilmesi gibi hususlarda birçok yeni hukuki düzenleme öngörülmüştür. İşbu yazımızda, öngörülen yeni düzenlemeler neticesinde ilgili Kanun hükümlerinin içeriklerine değinilerek yürürlüğe giriş tarihleri intibak süreci açıklanacaktır.

 

AVUKATLARIMIZ

Egemenoğlu; 360 derece hizmet prensibiyle çalışan,  alanlarında akademik ve mesleki deneyime sahip uzman ekibi ile müvekkillerine özgün hukuk hizmeti sağlamaktadır.

AVUKAT50

 

 

+

ORTAK7
TOPLAM75

 

 

+

HABERLER