7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI 27 Ağustos 2021

9 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, toplumda “vergi affı” olarak adlandırılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) ?kesinleşmiş alacakların, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların ve inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir.

27 Ağustos 2021 Tarihli ve 31581 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 26/8/2021 Tarihli ve 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı,, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen  ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır. 

Diğer Haberler