2024 Yılı İtibariyle Yürürlüğe Giren Ve/ Veya Süre Uzatımına Konu Olan Önemli Düzenlemeler 11 Ocak 2024

5746 sayılı ve 6550 sayılı kanunlar gereğince Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen yeni makina ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesi ile elde edilen yeni makina ve teçhizatlara uygulanacak amortisman (yıpranmaya ilişkin gider gösterme) oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak daha yüksek amortisman ile hesaplanma süresi 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 16. Maddesiyle 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na eklenen geçici m. 32 ile finansal güçlük içinde bulunan ancak borçlarının yeniden yapılandırılması yoluyla faaliyetine devam etmesi olanaklı bulunan firmalara, Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenerek ilan edilecek olan çerçeve anlaşmalar kapsamında alacaklı kuruluşlarla anlaşarak borçlarını yapılandırma imkânı getirilmişti. Bu süre 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 52. Maddesiyle 7491 sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 28.12.2023 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmıştır.
  • 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesi "31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." şeklindeydi.  Bu süre 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 65. Maddesiyle 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı. Böylece çek üzerinde yazan düzenleme tarihten önce çekin ödenmek üzere muhatap bankaya ibraz edilmesi 31/12/2025 tarihine kadar geçersiz olacaktır.
  • 25.11.2023 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır. Anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya; limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltilmiştir. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi asgari 500 bin lira olarak belirlenmiştir.
  • 14.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile perakende ticarette 01.01.2024 tarihinden itibaren (i) Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi alacaklının mikro veya küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli olması durumunda otuz, diğer durumlarda kırk beş günü, (ii) Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri dışında kalan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi, alacaklının mikro veya küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli olması durumunda altmış günü geçemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca ödemenin çekle yapılması durumunda, geçerli ibrazın başladığı tarih; vadeli araçlarla yapılması durumunda ise vade tarihi bu maddede belirtilen süreler içinde olması gerektiği belirtilmiştir.
  • 14.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile perakende ticarette 01.01.2024 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığı'na , işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200'den fazla zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verilmiştir.
  • 19.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığınca Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 01.01.2024 tarihinden itibaren tüketicilerin hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunluluğu getirilmiştir.
  • 13.12.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kamuoyunda sıfır otomobillerin 6 ay veya 6.000 KM boyunca satışı yasağı olarak bilinen düzenlemenin süresi 01.07.2024 tarihine uzatıldı ve bu sınırlamaya "motosiklet" de dahil edildi. Aynı şekilde ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına dair yasağın süresi de 01.07.2024 tarihine kadar uzatılmış oldu.
 

Diğer Haberler