Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Yayımlandı. 16 Aralık 2021

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) 4 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’te çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yükümlülükler ve Süre

Buna göre Yönetmelik’te belirtilen tesisleri işletenler, tesislerini Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (“KSTK”) sistemine kaydedecek ve kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarı gibi raporlama gerektiren hususları Bakanlık’a yıllık olarak raporlayacaktır.

Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

  1. Yönetmelik’in yürürlük tarihinde faaliyetteyse yürürlük tarihinin ardından 6 ay içinde,
  2. Yönetmelik’in yürürlük tarihinden sonra kurulmuşsa, tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde,
  3. Yürürlük tarihinden sonra kapasite veya faaliyet değişikliği yaşayan işletmeler için ise değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içinde KSTK kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır.

Geçiş Süreci ve Yürürlük Tarihi

İşletmelerin Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılı olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, farklı sektörler için ise farklı yürürlük süreleri öngörmüştür. Yönetmelik’in 26. maddesine göre ise Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetlerden;

  1. Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde,
  2. Mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden bir yıl sonra,
  3. Atık ve atıksu yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden iki yıl sonra,
  4. Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden üç yıl sonra,
  5. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kapsam

Genel olarak; enerji sektörü, metal üretimi ve işlenmesi, mineral/ maden sanayisi, kimya sanayisi, atık ve atık su yönetimi, kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi, yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler elyaf ve tekstil ön işlenmesi ve boyanması için kullanılan tesisler, gemi yapımına yönelik tesisler Yönetmelik kapsamına dahil edilmiş olup, Yönetmelik altında yükümlülüğe giren işletmeler Yönetmelik’in Ek-1’inde ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Sonuç

Söz konusu Yönetmelik’in Ek-1’inde belirtilen tesisler kapsamında giren işletmelerin Yönetmelik dahilinde belirlenen süreler zarfında kayıt ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Aksi takdirde söz konusu işletmeler Çevre Kanunu nezdinde idari yaptırıma tabi tutulacaklardır.

 

Diğer Haberler