23 Mart 2020 Tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV Beyanname Verme ve Ödeme Süresinin 24 Nisan'a, BA-BS Formlarının Verilme Süresi ise 30 Nisan’a Uzatıldı. 24 Mart 2020

23 Mart 2020 Tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV Beyanname Verme ve Ödeme Süresinin 24 Nisan'a, BA-BS Formlarının Verilme Süresi ise 30 Nisan’a Uzatıldı.

 • 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Böylece gelir vergisi mükellefleri kapsamında;
  • Ticari kazançlar
  • Zirai kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest meslek kazançları
  • Gayrimenkul sermaye iratları
  • Menkul sermaye iratları
  • Diğer kazanç ve iratlar için KDV ve muhtasar beyannameleri ertelenmiştir.
 • Ancak Kurumlar vergisi mükellefleri;
  • Sermaye şirketleri
  • Yatırım fonları
  • Emeklilik yatırım fonları
  • Konut ve varlık finansmanı fonları
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
  • İş ortaklıkları için herhangi bir erteleme yoktur.

Diğer Haberler