Borçlunun Mal Varlığını Sorgulama Sistemi Geliyor 17 Aralık 2018

İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklikler getiren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi (“Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunun önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Borçlunun malvarlığını Ulusal Yargı Ağı Platformu (UYAP) üzerinden sorgulama sistemine ilişkin aşağıda bilgi vermek isteriz.

1. Borçlunun Malvarlığı Olup Olmadığı İcra Takibi Açılmadan Önce Sorgulanabilecek Midir?
Alacaklı, dilerse borçlu aleyhine icra takibi başlatmadan önce UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir veya sorgulanmasını elli kuruş karşılığında talep edebilir.

2. Takip Başlatıldıktan Sonra Borçlunun Malvarlığı Olup Olmadığı İcra Takibi Açılmadan Önce Sorgulanabilecek Midir?
Takip başlatıldıktan sonra ise ödeme emrindeki süre geçtikten veya ödeme emrine yapılan itiraz kaldırıldıktan sonra alacaklı haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir.
Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi vermeyecek olup sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verecektir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti halinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilecektir.

3. Haciz İhbarnameleri UYAP Üzerinden Gönderilebilecek Midir?
Borçlunun üçüncü kişilerden olan alacaklarının tespiti ve varsa icra dairesine ödenmesini ihbar eden haciz ihbarnameleri ve haciz ihbarnamelerine cevaplar yapılan değişiklikler ile birlikte güvenlik elektronik imza kullanılmak suretiyle UYAP ve bu sisteme entegre bilişim sistemleri üzerinden de yapılabilecektir.
Bu usulle yapılan bildirimler tebliğ yerine geçecektir.

4. Yapılan Değişiklikler Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?
Kanun, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmakla birlikte değişikler Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Diğer Haberler