Dijital Malvarlıkların Miras Ve Terekeye Etkisi Nelerdir? 16 Şubat 2021

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, hukukun tüm alanlarında değişimi beraberinde getirmektedir. Hayatımız, yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte kolaylaşsa da; teknolojinin getirdiği yeni kavramlar ve kurumlar hukuk dünyasında henüz tanımlanamadığından tartışmalara sebep olmaktadır.

Özellikle miras hukuku kapsamında mülkiyet kavramının başkalaşım geçirdiğini ifade etmek gerekir. Dijital mal varlığının yadsınamaz ve göz ardı edilemez bir gerçeklik olduğu, kripto para adı verilen ve uluslar arası ödemelerde dahi kullanılmaya başlanmış dijital sistemlerin var olduğu, yine astronomik reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, aynı şekilde youtube ve benzeri dijital platformlarda salt reklam geliri ve hatta ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili olarak yasal bir düzenleme bulunmadığı, bu konuda yasal bir boşluk bulunduğu değerlendirilmiştir. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2020/1149 Esas, 2020/905 Karar numaralı ilamı ile bu boşluğu doldurmuştur. Bu karar uyarınca; gelişen teknoloji ve değişen şartlar gözetilerek elektronik posta hesapları, sosyal medya hesapları, dijital cüzdan hesapları ve benzeri tüm dijital malvarlığının terekeye dahil edilmesi talep edilebilecek, mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak tüm bu hesaplar terekeye dahil edilebilecektir."

Hepinize iyi okumalar dileriz! 

» Dijital Malvarlıkların Miras Ve Terekeye Etkisi Nelerdir?
» What Are The Impact Of “Digital Inheritance” On Heritage And Inheritance?

 

Diğer Haberler