Dövize Endeksli Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödemenin Yapılacağı Para Cinsine İlişkin Değişiklik! 20 Nisan 2022

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince, tespiti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bırakılan konular “TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (“Tebliğ”) (Tebliğ No: 2008-32/34)” ile düzenlenmiştir.

Tebliğin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesi aşağıdaki şekildedir:

“(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile, yukarıda aynen alıntılanan maddenin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

 “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

Buna göre, menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelleri yabancı para cinsinden kararlaştırılabilecek ise de ödemeler Türk Lirası ile gerçekleştirilecektir.

 

Diğer Haberler