FESİH YASAĞI VE TEK TARAFLI ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI YENİDEN UZATILDI! 30 Nisan 2021

30.04.2021 tarihli 31470 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulama süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında fesih yasağı ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme imkanı 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

  • Düzenleme ile ücretsiz izne çıkarılan işçilerden şartları sağlayanların nakdi ücret desteğinden yararlanma süresinin de 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmaktadır.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf

 

Diğer Haberler