Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı 11 Ağustos 2021

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/7) 09/08/2021 tarihli 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2020/7); kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirler. Bu Tebliğ bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından finansal tüketiciye sunulan ürün veya hizmetleri kapsar.

Bu kapsamda Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/7) ile getirilen önemli düzenlemeleri aşağıda bilgilerinize sunarız.

1. “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği” ifadesi “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’nin 4’üncü madde birinci fıkrası (c) bendinde açıklanan Birlikler ifadesinin tanımında yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini," ifadesi “Finansal Kurumlar Birliğini,” olarak değiştirilmiştir.

2. Finansal tüketicilerin ATM’den yapacağı işlemler kapsamında EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğ’in 12’inci madde 3’üncü fıkra, birinci cümlede yer alan “EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması hâlinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemez.” ibaresindeki “2 TL’yi” ifadesi “4 TL’yi” olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde ATM'den yapılan işlemler için 2 liradan 4 liraya yükseltilmiştir.

Yine aynı maddenin ikinci cümlesinde yer alan “İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanır.”  ifadesindeki “5 TL” ibaresi “8 TL” olarak değiştirilmiştir. Böylece işlem tutarının 1.000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde ATM işlemleri için daha önce 5 lira olarak belirlenen ücret sınırı ise 8 liraya çıkarılmıştır.

Diğer Haberler