Gıda Perakende Sektöründeki Zincir Mağazalara Veri Paylaşma Zorunluluğu Getirildi. 07 Aralık 2022

7 Aralık 2022 tarihli, 32036 sayılı Resmî Gazete 'de; Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile; 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'e 12/C maddesinden sonra gelmek üzere 12/Ç maddesi eklenerek;
 

  • Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü kılınmıştır. Bu aktarımın usul ve esasları ise yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
  • Eklenen 12/Ç maddesi ile aktarılan bu verilerin ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılması amaçlanarak; kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân tanınmıştır.
  • Ancak veri aktarımına tabi olarak kamuoyu ile paylaşılacak bilgilerin ne olduğu belirsiz bırakılmıştır. Kanaatimizce bu boşluk bilinçli olarak bırakılmış olup; Yönetmelik'te kriterleri belirtilen zincir mağazalardan talep edilecek her türlü bilgi bu kapsamda değerlendirilebilecektir.
  • Bu noktada zincir mağazaların ticari bilgilerinin de belirtilen sisteme aktarımı söz konusu olabilecektir.

Sonuç itibariyle Yönetmelik ile düzenlenen veri paylaşımına ilişkin; tüketici ile hangi bilgilerin ne ölçüde paylaşılacağı, Gizli Bilgi olarak nitelendirilebilecek bu verilerin Ticaret Bakanlığı'nca sistemde hangi şartlarda saklanacağı ve hangi sürelere tabi olacağı, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmayacağı gibi soruların ilerleyen günlerde tartışılacağı kanaatindeyiz.

 

Diğer Haberler