“İndirimli Satış Reklamları” Hakkında Beklenen Kılavuz Yayınlandı! 19 Nisan 2022

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenleme bulan ‘indirimli satış reklamları’ hakkındaki yönetmelik düzenlemesi, 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değişikliğe uğramış, bu değişiklik ile,

Bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel herhangi bir ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın yanında, artık “indirimden önceki fiyat”ın da açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Yapılan değişiklikle, indirimden önceki fiyat bakımından kriter getirilerek, “bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı” düzenlenmişti.

Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile, fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” 15.04.2022 tarihinde yayınlandı.

Buna göre, yönetmelik düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile uygulamada oluşan sorular üzerinden şu kuralların iletilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz:

  • Yönetmelik düzenlemesi ve uygulamasını aydınlatıcı kılavuz, ortada “indirimli fiyat reklamı” bulunması halinde uygulamaya girecektir. Yoksa, ürünün satıcısının hiç indirim duyurusu yapmak istemediği veya üstü çizgili fiyata da yer vermek istemediği bir durumda satıcının ürünün satış fiyatını yeniden belirleyebilmesi mümkündür.
  • Yönetmelik hükümleri indirimli satış reklamlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesini zorunlu kılmakla birlikte ne kadar sürdüğünün belirtilmesi gerektiğini düzenlememektedir.
  • İndirimli satış reklamlarında, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez.
  • Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır.

Örneğin: Ayın beşi ile sekizini kapsayan bir indirimli satış kampanyası kapsamında, ayın birinde satış fiyatı 100 TL olan bir malın, ayın beşinde %50 indirimle 50 TL’den satışa sunulduğu ve ayın sekizinde indirimin sona erdiği, daha sonra yapılan farklı bir indirimli satış duyurusu kapsamında ayın on beşinde malın ilk satış fiyatı olan 100 TL’nin üzeri çizilerek %60 indirimle 40 TL’den satışa sunulduğu durumda, Yönetmelik hükmüne aykırı bir uygulama ortaya çıkmış olacaktır. Söz konusu mevzuat uyarınca ayın on beşinde üzeri çizili fiyat olarak son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olan 50 TL’nin gösterilmesi ve indirim oranının da %20 olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Örneğin; satış fiyatı 100 TL ve son 30 gün içindeki en düşük satış fiyatı 80 TL olan bir mal için satıcının bugün “40 TL indirim” duyurusu yapmak istediği varsayıldığında bu malın indirim için referans alınan fiyatı 80 TL, indirim 40 TL, indirimli satış fiyatının 40 TL olarak duyurulması gerekmektedir. Şayet benzer şekilde “%40 indirim” duyurusu yapmak istendiği varsayıldığında ise bu malın indirim için referans alınan fiyatı 80 TL, indirim 32 TL, indirimli satış fiyatının 48 TL olarak duyurulması gerekmektedir.

Kılavuzun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz

 

Diğer Haberler