İSTANBUL’DA 12.11.2020 İTİBARIYLA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMASI KISITLANDI 11 Kasım 2020

İstanbul ilinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yeniden kısıtlanıyor. Söz konusu kısıtlama kararı ne zaman başlıyor? Kısıtlama kararından kimler muaf? Detaylı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz.

İstanbul Valiliği’nin 10.11.2020 tarihli basın açıklamasına göre;

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00’da yaptığı toplantıda alındığı belirtilen kararda özetle; salgınla mücadele kapsamında daha önce 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı karar ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların durumunun tekrar değerlendirildiği ve “65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına”  ve kararın 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına karar verildiği görülmüştür.

Kurulun 10.11.2020 tarihli kararında, söz konusu kısıtlamanın kapsamı dışında kalan gruplar da belirlenmiştir. Buna göre, günün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar arasından;

  • Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri,
  • İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları sokağa çıkma kısıtından muaf tutulmuşlardır.

Belirtmemiz gerekir ki; İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı bu kararda yer alan tedbirlere aykırı hareket edenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılacağından, ilgililerin gereken tedbirleri hızla alması önem arzedecektir.

Söz konusu basın açıklamasının tam metnine http://www.istanbul.gov.tr/65-yas-ve-uzeri-sokaga-cikma-sinirlamasi-basin-aciklamasi linkinden ulaşılabilir.

Diğer Haberler