Markanın İptaline Karar Verme Yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu'na Geçti! 17 Ocak 2024

10 Ocak 2017 tarihli 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("SMK") 192/1 (a) bendinde, Kanun'un ''İptal Halleri ve İptal Talebi'' başlıklı 26. Maddesinin yürürlüğe girmesi yedi yıl sonraya ertelenmiş, SMK Geçici 4. Madde ile 10 Ocak 2024 tarihine kadar markanın iptaline karar verme yetkisinin doğrudan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerince kullanılacağı öngörülmüştü.

10 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren SMK'nın 26. Maddesi uyarınca, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan sebeplerin varlığı halinde artık markanın iptali taleplerinin Türk Marka ve Patent Kurumu'na ("TPMK") sunulması gerekiyor. Bu uygulama ile birlikte, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi [9] ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü [10] ile uyumlu olarak markalar için idari iptal süreci başlamıştır.

Önemle belirtmek isteriz ki maddenin yürürlüğe girdiği tarih 10 Ocak 2024'te derdest olan marka iptal davaları, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından görülmeye devam edecek ve sonuçlandırılacaktır.

TPMK tarafından marka iptal talebine ilişkin verilen kabul veya ret kararlarına karşın doğrudan dava açılması mümkün değildir. SMK'nın 20. Maddesi uyarınca TPMK kararlarından zarar gören kişiler, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olmak kaydıyla Kurum'a itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir. Şekli eksiklik içermeyen başvurular, "Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği'' uyarınca TPMK tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ("YİDK") tarafından incelenip karara bağlanacaktır.

İtiraz üzerine verilecek YİDK kararlarına karşı ise SMK'nın 156. Maddesi uyarınca ilgili kişiler tarafından Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne kararın iptali davası, YİDK kararının ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde açılabilecektir.

Resmi Gazete erişim linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2017/01/20170110-9.htm

 

Diğer Haberler