Reklam Kurulu'ndan İndirimli Satış Reklamlarına İlişkin Önemli İlke Kararı 31 Ocak 2024

Reklam Kurulu 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk toplantısında, perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan, yanıltıcı reklam ve uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz"da değişiklik gerçekleştirerek indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli bir ilke kararı aldı.

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz Nedir?

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz'u fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen kılavuzdur.

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuzu'nda Yer Alan Başlıca Önemli İlkeler Nelerdir?

Kılavuz kapsamında;

  • Bir fiyat veya indirim reklamında, mağazadaki veya belirli bir kategorideki tüm mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça "net", "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılamaz.
  • İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda "...e varan", "...den itibaren", "...e kadar" ibarelerine okunabilir büyüklükte yer verilmelidir. Bu ibareler ile indirimli satışa tabi olduğu duyurulan malların kapsamı tüketicinin makul beklentisini karşılamalıdır.
  • Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak ve bilinçli bir tercih yapması için gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı olarak bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı belirtilemez.
  • Reklamlarda tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı olmalıdır.
  • Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilir. Bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel herhangi bir ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur.
  • Bir malın aynı e-ticaret platformunda ve aynı satıcı tarafından farklı uzantılar üzerinden satışa sunularak farklı indirim oran ve tutarları belirlenmesi halinde bu durumun ortalama tüketici nezdinde uygulanan indirim konusunda anlam karışıklığına neden olduğu dolayısıyla mevzuat hükümlerine aykırı olacağı değerlendirilmektedir.
  • İndirimin satıcı veya sağlayıcının tüm satış kanallarında/satış noktalarında geçerli olduğu reklamlarda belirtilmesine rağmen gerçekte yalnızca bazı satış kanallarının/satış noktalarının fiyat indirimine tabi olduğu izlenimini yaratan yanıltıcı indirimli satış reklamları mevzuata aykırı olacaktır.

09.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik ile "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz"'una eklenen İlke Nedir?

Reklam Kurulu tarafından son zamanlarda sıkça uygulanan indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen, belirlenen mal veya hizmet gruplarında tüketiciye uzun süreli fiyat indirimi hakkı veren indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamalar olarak tanımlanan sadakat programlarının gün geçtikçe satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü ve sadakat programlarına, kısa mesaj gönderimi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden onay verilmesi veya form doldurulması gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirilebilen işlemlerle kolaylıkla katılım sağlanabildiği hususları birlikte değerlendirilmiş ve bu uygulamaların tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ve bu durumun tüketicilerdeki fiyat algısını bozucu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek mevzuata aykırı görülmüştür.

Bu doğrultuda, sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, "indirim", "tasarruf", "XY karta/üyelere özel indirim/fırsat", "indirim öncesi fiyat" gibi ibareler yahut üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak doğrudan ya da dolaylı olarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı ilke kararı olarak kabul edilmiş ve Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz'unda yerini almıştır.

Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin bir şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atılmıştır.

"Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz"'una aykırılıkta sorumluluk kimdedir?

Herhangi bir mecrada yayınlanan fiyat gösterimleri, indirimli satış duyuruları, stok bildirimleri ve ticari uygulamalardan reklam verenler sorumludur.

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz'unda e-ticaret platformlar üzerinden satışa sunulan ürünlere ilişkin sorumluluğu kapsamında örnekleme yoluyla açıklama yapmıştır.

Buna göre, e-ticaret platformu üzerinden satışa sunulan ürünlerde aracı hizmet sağlayıcısının televizyon, internet vb. herhangi bir mecrada ürüne ilişkin tanıtım yapması halinde reklam veren olarak sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. 

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz'unun güncel halinde buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Haberler