Sermaye Piyasası Kurulu Başvurularında "E-Başvuru" Dönemi 08 Nisan 2024

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul"), 5 Şubat 2024 tarihindeki duyurusu ile, sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının başvurularını daha hızlı ve etkili bir şekilde e-Başvuru Sistemi ile yapabileceklerini kamuya duyurmuştu.

Bu kez, Kurul'un 28/03/2024 tarih ve 18/470 sayılı Kararı uyarınca, 15.04.2024 tarihinden itibaren MERSİS kapsamındaki ihraççılar, kurum, kuruluşlar tarafından Kurul'a yapılacak ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanına giren başvuruların e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması esas hale getirildi.

Aynı zamanda, VII-128.6 sayılı Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 3 üncü maddesinin (m) bendinde sayılan, yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları, faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi hallerden kaynaklanan zorunlu hallerde veya başvuru sahibi şirket, kurum, kuruluş yetkililerinin mevcut durumda elektronik imzaya sahip olmaması durumunda söz konusu başvurular  ıslak imza ile fiziki olarak da yapılabilecek. Ancak, her halükarda başvuru yapmak isteyen şirket, kurum, kuruluş yetkililerinin elektronik imza edinmeleri ve başvuru sonuçlanmadan önce elektronik imza edindikleri hususunda Kurul'a bilgi vermeleri zorunlu tutulmuştur.

e-Başvuru Süreçlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. İlk Aşama (kimlik kontrolü): e-Başvuru hizmetine e-Devlet platformu üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ulaşılacak
   
 2. İkinci Aşama (yetki kontrolü): Yetkili olunan şirket kontrolü MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya girmek isteyen kişinin başvuru yapmaya yetkili olduğu şirket/şirketler otomatik olarak listelenecek ve buradan başvurusu yapılacak şirket seçilerek ilerlenecektir.
   
 3. Son Aşama (e-imza): e-Başvuru uygulaması üzerinden, başvurunun son aşamasında elektronik imza ile imzalama yapılması gerekmektedir. Başvuru belgesinin birden fazla kişi veya tarafça imzalanmasının gerekmesi durumunda belgenin pdf'nin; ilgili tüm taraflarca e-imza ile imzalanmış halinin veya taranmış ıslak imzalı halinin sisteme eklenmesi gerekmektedir.
   
 4. İnceleme Aşaması: İnceleme aşamasında talep edilecek bilgi ve belge değişiklikleri başvuruda bulunan tarafa, e-posta (başvuruda doldurulan ilgili kişiler bölümünde yer alan e-posta adresine) ile iletilecektir. e-Başvuru uygulaması üzerinden Kurul talepleri görülebilecek, mesaj gönderilebilecek ve talep edilen yeni belge iletilebilecektir.
   
 5. Durum Takibi: Başvurunun durumu e-Başvuru uygulaması üzerinden takip edilebilecektir.
 

Diğer Haberler