ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 23 Şubat 2021

Bu rapor; 190 ekonomide kadın girişimciliğinin ve istihdamının önündeki yasal ve mevzuatsal engellerin nesnel ölçütlerini ortaya koyan bir dizi raporun yedincisidir. Rapor, cinsiyet eşitliğine yönelik ilerlemeyi tehdit eden küresel bir salgının ortasında, kadınların ekonomik katılımının önündeki engelleri tespit etmekte ve ayrımcı yasalarda reformlar yapılmasını teşvik etmektedir. Bu yıl, çalışma aynı zamanda hükümetin COVID-19 krizine tepkileri ve çocuk bakımı ve kadınların adalete erişimiyle ilgili pilot araştırmalar hakkında önemli bulgular da içermektedir. Web sitesi, verilerin hem gösterge hem de ekonomi düzeylerinde karşılaştırılmalarına olanak tanımaktadır.

Diğer Haberler