Sosyal Medya Video İçerik Üreticileri Hakkında "Tehlikeli" Değişiklik 16 Ağustos 2023

Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 3. Maddesinde "tehlike sınıfI" kavramı "İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu" olarak ifade edilmiş ve aynı kanunun 9. Maddesinde bir işyeri tehlike sınıflarının, işyerinde yapılan asıl iş esas dikkate alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edileceği düzenlenmiştir.

11.08.2023 tarih ve 32276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, daha önce listede yer almayan "Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Faaliyetleri" ile "Video İçeriklerinin Yapım ve Yayın Faaliyetleri" listeye eklenmiş ve söz konusu faaliyetler ayrı kodlarla "tehlikeli" gruba alınmıştır.

Önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu değişikliğin, çalışan istihdam etmeksizin tek başına video üreten sosyal medya üreticileri açısından bağlayıcılığının bulunmadığı düşünülmektedir. Nitekim, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2. Maddesine göre "Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar" 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kapsamı dışında tutulmuşlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki diğer değişikliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/ 20230811-3.htm

 

Diğer Haberler