VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün Süresi Uzatıldı 06 Eylül 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27.12.2019 ve 2019/387 sayılı kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre  30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer Haberler