BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2020/4) YAYIMLANDI 11 Şubat 2020

10 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerin yürürlülük tarihi ''01.03.2020'' olarak belirlendi. Yayımlanan tebliğ ile bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri, azami miktar ya da oranları ve bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Öne çıkan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

1. Bankaların ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri kategorileri kapsamında sunacakları ürün ve hizmetler karşılığında ticari müşterilerden alabilecekleri ücretler Tebliğ’in Ekinde belirtilmiştir.

‘Ek’e şu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/ 20200210-10.htm

Bankalar, Ekte yer alan ücret kalemlerinden sınırlama getirilmemiş olanların ücretlerini serbestçe belirleyebilecektir.

Ekte yer alan ücretler dışında, niteliği itibarıyla bu kategoriler kapsamında sunulması gereken ürün veya hizmetler için başka adlar altında herhangi bir ücret alınamaz; ancak üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınan tutarlar ticari müşteriye aynen yansıtılabilecektir.

2. Ticari kredinin erken ödemesi ya da kapanması durumunda bankalarca tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılması zorunludur. Banka, ticari müşteriden ‘erken ödeme ücreti’ talep edebilecektir.

Kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunulması halinde, erken ödeme ücreti, (gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın) kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde %1’ini, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde %2’sini aşamayacaktır.

3. Bankalar ‘kredi tahsis’ ve ‘kredi kullandırım’ ücretlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandıracaktır.

‘Kredi tahsis ücreti’, tahsis edilen kredinin on binde 25’ini, Kredi kullandırım ücreti’, kullandırılan kredinin yüzde 1’ini geçemeyecektir.

4. Teminatlandırma Kapsamında Ödenecek Ücretler

Ticari kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise ‘hizmetin makul bedelini’ geçemeyecektir.

5. Bankanın Aracılık Hizmetleri

Üçüncü kişilerin fatura ve benzeri tahsilatlarına aracılık işlemlerinde ödeme yapan ticari müşteriden ücret talep edilemeyecektir. Bankalar, bu tür işlemlerde tahsilatlarına aracılık yapılan taraftan ücret talep edebilecektir.

6. Ticari Kartlar İle Yapılan İşlemler

Ticari kredi kartlarından limit aşım ücreti alınmayacaktır.

Ticari kredi kartlarında ekstre erteleme, taksitlendirme, son ödeme tarihi uzatma ve benzeri hizmetlerden ücret tahsil edilmeyecektir.

Ticari banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınmayacaktır.

Bankalar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir ticari kredi kartı türü sunmak zorundadır ve bu kart başvurusunun banka tarafından reddi halinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan ticari kredi kartı verilemeyecektir.

7. Para Transferleri Ücretleri Sınırlamaları

EFT işlemlerinde ücret; işlem tutarının 1.000TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığı ile yapılan işlemler ve düzenli ödemelerde 1TL, ATM’den yapılan işlemlerde 2TL, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5TL üst sınır getirilmiştir.

Banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmelerde ‘geç işlemler’ olarak belirlenen EFT işlemlerinde, %50 artırımlı olarak uygulanacaktır.

Havale işlemlerinde ücret; uygulanacak azami ücretler, EFT işlemlerindeki ayrımlara tabi olarak, bu işlemlere ilişkin ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır.

Para transferi işlemlerinde, müşterinin hatası sebebiyle para iadesi gereken durumlarda, üçüncü kişilere ödenen tutarlar dışında, müşteriden herhangi bir ücret alınamayacaktır.

8. Ücret Değişiklikleri Bildirimi

Bankalar uyguladıkları ücretlerde artış yapabilmek için ticari müşteriye en az 2 iş günü öncesinden yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kayıt altına alınan telefon aracılığıyla bildirimde bulunmak zorundadır. Artırım geçmiş döneme uygulanamaz.

9. Tebliğ hükümleri 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu tarihten önce kurulmuş sözleşmeler bakımından, sözleşme kapsamında yürürlük tarihten sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından da uygulanacaktır. 

Diğer Haberler