Bazı Sektörlerde Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarlar İndirildi 05 Nisan 2024

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul" veya "SPK") tarafından, Kurul'a ilk halka arz için başvuran ortaklıkların özellikle sektörel bazda farklılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan 12. Kalkınma Planı ("Plan") dikkate alınarak finansal tablolara ilişkin mali eşiklerde indirime gitti.

Plan'da öncelikli olarak belirlenen sektörler, enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinden oluşuyor.
 

Ne olmuştu?

SPK'nın 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı kararı neticesinde yapılan düzenlemede, II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("Tebliğ") 8. maddesi uyarınca, özel bağımsız denetimden geçmiş ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar uyarınca sağlanması gereken eşikler:

 1. 2022 yılı için, aktif toplamı en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatı en az 270.000.000 TL, ve
 2. 2023 yılı için ise aktif toplamı en az 1.500.000.000 TL ve net satış hasılatı en az 750.000.000 TL olarak belirlenmişti.
   

Ne değişti?

Yeni düzenleme ile, bu tutarlar aşağıdaki şekilde indirildi.

TL

2022 Yılı İçin

2023 Yılı İçin

Net Satış Hasılatı

180.000.000

270.000.000

Aktif Toplamı

300.000.000

450.000.000

 

Kimlere uygulanacak?

İndirimli bu tutarlar, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren ortaklıkların ilk halka arz başvurularında uygulanacak:

 1. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75'ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından elde eden ortaklıklar.
   
 2. Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75'ini petrokimya üretimi satışlarından elde eden ortaklıklar.
   
 3. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75'ini savunma sanayine yönelik üretim / hizmet satışlarından elde eden ortaklıklar.
   
 4. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75'ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından elde eden ortaklıklar.
   
 5. Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75'ini bu faaliyetlerden elde eden ortaklıklar.

Söz konusu indirimlerin uygulanabilmesi için ayrıca Kurul tarafından, ortaklıkların aşağıdaki şartları haiz olması da aranıyor:
 

 1. Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,
   
 2. Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-Ge Merkezi'ne sahip olmak,
   
 3. Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,
   
 4. Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon desteği kapsamında destek almak,
   
 5. Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olmak.
 

Diğer Haberler