Dövizle Ödeme Yasağında Esneme Kararı 05 Mart 2024

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 28 Şubat 2024 Tarihli ve 32474 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Böylelikle, söz konusu değişiklik ile Tebliğ'in, pay devirleri dahil olmak üzere pek çok menkul satış işlemini kapsamına alan 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası değiştirilerek, menkul satışlardaki döviz cinsinden ödeme yasağının kapsamı esnetildi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 28 Şubat 2024 Tarihli ve 32474 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Böylelikle, söz konusu değişiklik ile Tebliğ'in, pay devirleri dahil olmak üzere pek çok menkul satış işlemini kapsamına alan 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası değiştirilerek, menkul satışlardaki döviz cinsinden ödeme yasağının kapsamı esnetildi.

1. Tebliğ neyi düzenliyordu?

Tebliğ'e göre;
 

A. Ödeme Yönteminin Kararlaştırılması

Genel kural; Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan, menkul satış sözleşmelerinin sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilmeleri şeklindedir.
 

 

B. Ödemenin İfa Edilmesi

Ancak 19 Nisan 2022 tarihinde Tebliğ'de yapılan değişiklik ile birlikte, bahse konu sözleşmelerde; söz konusu ödemelerin döviz cinsinden yapılması ve kabul edilmesi yasaklanmıştı.

2. Yeni değişiklikler nasıl bir esneme sağladı?

Tebliğ'de yapılan yeni değişiklikler ile taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu ödemelerin, Türk Lirası cinsinden yapılması zorunluluğuna ilişkin düzenlemeye birtakım muafiyetler getirildi.

Böylelikle, Türkiye'de yerleşik kişiler, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu ödemeleri çerçevesinde, aşağıda listelenen kalemler kapsamındaki yükümlülüklerini döviz cinsinden yerine getirebiliyor olacak.

A. 21/4/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 1. 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihinden önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklara ilişkin ödeme yükümlülükleri.
   
 2. 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
   
 3. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

B. 28/2/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilen ihracatlar ile İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
   
 2. Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil olmak üzere Gümrük Kanunu'ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı gümrük mallarının teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri
   
 3. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Haberler