FESİH YASAĞI SÜRESİ CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İKİ AY DAHA UZATILDI 04 Eylül 2020

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzadı!

04.09. 2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde bir ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin yani; ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar dışında fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarma yetkisinin 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. İşçi de bu süre içerisinde işverence ücretsiz izne çıkarılmış olması nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshedemeyecektir.

4447 Sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen geçici 24. madde hükmünde; 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçilerin yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğinden yararlanabileceği düzenlenmiştir. Yayınlanan 04.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4857 Sayılı Kanunun geçici 10. Maddesine dayalı ücretsiz izin uygulamasının 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatılması dikkate alındığında;  ücretsiz izne çıkarılan işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanma süresinin de 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer Haberler