Gayrimenkul Satışlarında "Ekspertiz Raporu Alınması Ve İbrazı Zorunluluğu" Mu Getiriliyor? 06 Aralık 2022

25 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan mükerrer 31994 sayılı Resmî Gazete 'de; 6294 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" (Bundan böyle "Program" olarak anılacaktır.) ilan edilmiştir.

Programda dünya ve ülke ekonomisine ilişkin güncel durum ve gelişmeler, öngörülen yatırımlar, enflasyon beklentileri, kamu maliyesinde gelişmeler ve hedefler ile ekonomik politikalar gibi farklı başlıklarda detaylı açıklama ve planlar sunulmuştur.

Maliye politikası başlığı altında amaçlar belirtilmiş olup program ile bütçe yapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edileceği; kaynak tahsisinde etkinliği artırmak ve mali alan yaratmak amacıyla harcama faaliyetlerinin gözden geçirileceği; vergilemede adalet, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gözetilerek verginin tabana yayılması, gönüllü uyumun artırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve mükellef hizmetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bildirilmiştir.
 

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında belirlenen  politika ve tedbirler başlığı altında da detaylı açıklamalar yapılmış olup 264 numaralı tedbir ile "Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır." denilerek bu kapsamda yeni düzenlemelerin uygulamaya alınacağı duyurulmuştur.
 

Bu kapsamda tapu işlemlerinden sağlanan vergilendirme gündem konusu edilmiştir ve alınacak tedbir belirlenmiştir.

Programın 264.2. sayılı Tedbiri aynen şu şekilde ifade edilmiştir:
 

"Web Tapu Uygulaması" ile oluşturulan değerleme raporları ve alım-satım ve benzeri işlemlerden elde edilen vergiler ile SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları ve değerleme lisansı sahibi değerleme uzmanlarınca düzenlenen değerleme raporlarının değer ve değere etki eden öznitelik verilerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak gönderilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

İşbu açıklamalar ışığında; 2023 yılı içerisinde yapılacak gayrimenkul satışlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının gelir kalemlerinde yer bulan vergi gelirlerini artırmak ve vergi zıyaının önüne geçmek amacıyla satışa konu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporlarının sisteme işlenmek suretiyle harç ve benzeri hesaplamaların yapılmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.

İlgili karar ile yayımlanan Program kapsamında sisteme geçiş ile ilgili tarih ve prosedüre yönelik net açıklamalar bulunmamakla birlikte kurulması planlanan sistemin proje aşamasında olduğu görülmektedir. Amaçlanan sistemin kurulması için ilgili diğer kuruluşlar ile koordineli olarak görev yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işaret edilmiştir.

2023 yılı için uygulamaya alınması planlanan sistem hakkında mevzuat gelişmelerinin takip edileceğini ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edileceğini bilgilerinize sunarız.

 

Diğer Haberler