Halka Arz Şartlarında Mali Eşikler Güncellendi 19 Ocak 2024

Son dönemin popüler finans kaynağı halka arz işleminde aranan mali sınırlar hem Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") hem de Borsa İstanbul ("BIST") tarafından güncellendi.

1. SPK TARAFINDAN MALİ EŞİKLERDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

SPK'nın 29 Aralık 2023 tarihli ve 2023-82 sayılı kararı ("Karar") ile birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların yapacakları halka arz başvuruları için sağlanması gereken mali eşiklerde aranan koşullar ağırlaştı. Söz konusu koşulların 31 Aralık 2023 tarihinden önce yapılmış halka arz başvuruları için geçerli olmadığını belirtmek isteriz.

Söz konusu karar aşağıdaki yenilikleri beraberinde getiriyor:

 1. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 5. maddesi uyarınca; kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı 2023 yılı için 30.000.000 Türk Lirası iken, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla ilgili asgari sermaye tutarı 100.000.000 Türk Lirasına çıkarıldı.
   
 2. Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)'nin 8. maddesi uyarınca, özel bağımsız denetimden geçmiş ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar uyarınca sağlanması gereken eşikler:
  1. 2022 yılı için, aktif toplamı en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatı en az 270.000.000 TL,
  2. 2023 yılı için ise aktif toplamı en az 1.500.000.000 TL ve net satış hasılatı en az 750.000.000 TL olarak belirlendi.
    
 3. Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 5. maddesi uyarınca; aracı kuruluşların yüklenim sorumluluğu, ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin:
  1. 400.000.000 TL'nin altında olması hâlinde satılamayan payların tamamı,
  2. 400.000.000 TL ile 800.000.000 TL arasında olması hâlinde satılamayan payların 400.000.000 TL'ye kadar olan kısmının tamamı ve aşan kısmının ise yarısı olmak üzere yenilendi.
    
 4. Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 9. maddesi uyarınca, ek satış hariç olmak üzere, halka arz edilecek payların, halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 500.000.000 TL'nin altında olması durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesi gerekli olacak. 2023 yılı için 231.903.989 TL olan bu sınır, yeni dönemde 500.000.000 TL'ye yükseltildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

2. BIST TARAFINDAN MALİ EŞİKLERDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

BIST tarafından Kotasyon Yönergesi'nde yapılan 29 Aralık 2023 tarihli değişiklik ile Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar için uygulanacak kotasyon şartları güncellendi. Şöyle ki;

Kotasyon Yönergesinin "Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar Kotasyon Şartları" başlıklı 8. Maddesine göre:

 1. halka arz edilen payların asgari piyasa değerleri, Yıldız Pazar için 1.000.0000.000 TL'ye, Ana Pazar için 250.000.000 TL'ye ve Alt Pazar için 100.000 TL'ye çıkarıldı.
   
 2. Yıldız Pazar için halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı %15'ten %10'a indirildi.
   
 3. Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, son iki mali yılda dönem kârı olması ve/veya en son finansal tablolardaki özsermaye/sermaye oranı şartlarını sağlayamayan şirketlerin BIST yönetim kurulunun takdirine bağlı olarak kota alınabilmesi için halka arz edilen payların piyasa değerine ilişkin asgari tutar 1.500.000.000 TL'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin güncel versiyonunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Haberler