İTALYA HÜKÜMETİ COVID-19 İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALMIŞTIR? İTALYA İLE TİCARETTE DEĞİŞEN UYGULAMALAR NELERDİR? 23 Mart 2020

İTALYA HÜKÜMETİ COVID-19 İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALMIŞTIR? İTALYA İLE TİCARETTE DEĞİŞEN UYGULAMALAR NELERDİR?

1.1.Vergisel Önlemler

Dört kanun hükmünde kararname ile (Ekonomi ve Finans Bakanlığı’nın 24 Şubat tarihli Kanun Hükmünde Kararnamesi, 2020/9 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2020/11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2020/16 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) acil durum önlemleri kanunlaştırıldı. Ekonomi ve Finans Bakanlığı’nın 24 Şubat tarihli Kanun Hükmünde Kararnamesi sadece yayımlandığı tarihte etkilenen bölgelerde uygulanacak önlemleri kanunlaştırdı.

 • 2020/9 ve 2020/16 sayılı kanun hükmünde kararnamelerdeki düzenlemeler
  • herhangi bir ciro sınırlaması olmaksızın, ilgili sektörler için[1], Mart ve Nisan aylarına ilişkin stopaj vergisi, sosyal güvenlik ve zorunlu sigorta katkıları,  ve Mart ayına ilişkin KDV ödemelerinin askıya alınması;
  • cirosu 2 milyon Euro’yu geçmeyen vergi mükelleflerinin vergi ödemelerinin (Mart ayına ilişkin KDV ödemeleri, stopaj vergisi ve katkılar) askıya alınması;
  • askıya almanın uygulanmadığı ekonomi aktörleri için, ilgili sosyal güvenlik ve zorunlu sigorta katkıları dahil kamusal ödemelerinin son gününün 16 Mart’tan 20 Mart’a uzatılması;
  • vergi idaresinin gümrükleme, kontrol, tetkik, nihai kararları ve dava faaliyetlerinin son günlerinin 31 Mart 2020 tarihine kadar askıya alınması;
  • mağazalar ve butiklerin Mart ayı kiralarının %60’ına eşit vergi indiriminden yararlanması;
  •  124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile duyurulan vergi takviminin 01 Ocak 2021’den 01 Ocak 2020’ye değiştirilmesi;
  •  her çalışan için ücret, stopaj vergisi ve yapılan vergi kesintilerini gösteren formun (certificazione unica) İtalyan vergi otoritelerine sunulması için son tarih 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılması;
  • üçüncü kişilerin (örneğin bankalar, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları ve üniversiteler) önceden hazırlanmış vergi mükelleflerinin bilgilerini de içerir vergi beyannamelerinin İtalyan vergi otoritelerine sunması için son tarih 31 Mart 2020'ye kadar uzatılması;
  • önceden doldurulmuş vergi beyannameleri:
   • İtalyan vergi idaresinin internet sayfasında 5 Mayıs 2020 tarihinde vergi mükelleflerine sunulacaktır;
   • 30 Eylül 2020 tarihinden önce İtalyan vergi otoritelerine sunulmalıdır.
 • Usule ilişkin uygulanacak düzenlemeler (2020/11 sayılı Kanun Hükmünde kararname)
  • 9 Mart 2020 tarihi itibariyle bekleyen vergi yargılamalarına ilişkin duruşmaların 22 Mart 2019 tarihine kadar ertelenmesi;
  • Bekleyen vergi yargılamalarına ilişkin tamamlanması gereken tüm işlere ilişkin son tarihlerin 22 Mart 2020 tarihine kadar askıya alınması.

1.2.Sosyal önlemler (2020/16 sayılı Kanun Hükmüde Kararname)

 • İşsizlik fonu, kanun tadili ile, tüm ulusal bölgeye ve tüm üretim sektörleri çalışanlarına genişletilecektir;

Epidemiyolojik acil durum nedeniyle faaliyetlerini askıya alan veya azaltan 5'ten az çalışanı olan şirketler de dahil olmak üzere işverenler, işsizlik fonunu "COVID-19" nedeniyle azami 9 hafta süre ile kullanabilirler;

 • ciddi malullük halindeki farazi katkının kapsadığı aylık ücretli izin gün sayısı 12 gün daha artırılır;
 • önümüzdeki iki ay için işten çıkarma yasağı;
 • teknik işsizliğin tüm çalışanlara genişletilmesi;
 • kısa süreli sözleşmelerin kolaylaştırılması;
 • yılda 40.000 € 'dan az kazanan işçiler için 100 € prim oluşturulması.

1.3.Finansal önlemler (2020/16 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)

 • likidite ihtiyaçlarını karşılamak için beş yıllık (faizsiz) kredi verilmesi;
 • mikro, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin borçlarının ertelenmesi (rehin, kiralama, kredi tesisi ve kısa dönem kiralamaları kapsar);
 • mevcut kredilerin yeniden müzakere edilmesi de dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmeler için merkezi garanti fonunun güçlendirilmesi;
 • basitleştirici önlemler aracığıyla mikro işletmeler için Confidi'nin[2]  güçlendirilmesi;

Cassa Depositi e Prestiti (İtalyan kamu kurumu) tarafından krizden etkilenen orta ve büyük ölçekli işletmelere de kredi verilmesini mümkün kılacak bankalar için bir karşı garanti mekanizması oluşturulması.


[1] Turist otelleri, spalar, yolcu taşımacılığı yemek hizmetleri, barlar, kültür, spor, eğitim, eğlence parkları etkinlikler, oyun merkezleri ve bahis merkezleri ilgili sektörlerdendir.

[2] Confidi, "consorzio di garanzia collettiva dei fidi" anlamına gelmektedir, ve şirketlerin ekonomik ve üretken faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştıracak garantiler sağlayan bir İtalyan konsorsiyumudur.

Diğer Haberler