Kira Artış Oranı Değişti 21 Ocak 2019

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18 Ocak 2019 Tarihli ve 30659 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanun’un getirdiği değişikliklerden biri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344. Maddesinde yer alan konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanacak kira artış oranıdır. Bundan böyle, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira artışlarında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınacaktır.
Bu değişiklik Kanun uyarınca, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Türk Borçlar Kanunun 344. Maddesinin yürürlük tarihinin kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları için ertelenmiş olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Özetle,
Konutlar bakımından, 1.1.2019 tarihinden itibaren kira dönemi yenilenen sözleşmelerde artış TÜFE olarak hesaplanacaktır.

Kiracının tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları bakımdan, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar sözleşme serbestisi mevcut olup, bu tarihten sonra artış oranında TÜFE oranı geçilemeyecektir.

Diğer Haberler