KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİ CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 1 AY UZATILDI 01 Temmuz 2020

7206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (30.06.2020 tarihi dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri açısından kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı.

30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile korona-virüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (30.06.2020 tarihi dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri açısından kısa çalışma ödeneği süresi yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

  • Kararın yayımlandığı 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden,
  • Kararın yayımlandığı 30.06.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere, 1(bir) ay uzatılmıştır.

Düzenlemeye göre önceki başvuruları kapsamında kısa çalışma uygulamasına 30.06.2020 tarihi öncesinde son verilen işyerleri açısından, 01.07.2020 tarihinden sonra kısa çalışmanın yeni bir başvuruya gerek olmaksızın dolayısıyla kendiliğinden devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple 30.06.2020 tarihi öncesinde kısa çalışması uygulaması sona eren işyerlerinin, kısa çalışma uygulamasına devam etmeyeceklerse; veya 30.06.2020 (bu tarih dahil) gününe kadar kısa çalışmadan yararlanmakla birlikte işbu 1 aylık uzatma hakkından yararlanmak istemeyen işverenlerin, bu durumu Kuruma yazılı olarak bildirmeleri yersiz ödeme oluşmaması açısından en doğru yöntem olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kararında da atıf yapılan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 23. Maddesi gereği  kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 Sayılı İş Kanunu 25/II bendine dayalı fesihler haricinde fesih yapılmaması gereğine ilişkin düzenleme unutulmamalıdır.

Cumhurbaşkanlığı kararında ek olarak; korona-virüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşmeyeceği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere; 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde ile; 4857 Sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan tüm işçilerin iş veya hizmet sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle (17.07.2020 tarihine kadar) işveren tarafından feshi yasaklanmış, bu süreçte yalnızca 4857 Sayılı İş Kanunu md. 25/II hükmünde ve işçi-işveren ilişkisini düzenleyen diğer kanunların ilgili hükümlerinde düzenlenen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle fesih yapılabileceği belirtilmişti.

Aynı düzenleme ile 17.04.2020 tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle (17.07.2020 tarihine kadar) işverene işçileri tamamen veya kısmen, tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartma yetkisi verilmiş, işçinin de bu kapsamda işverence ücretsiz izne ayrılması nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceği düzenlenmişti.

30.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde kapsamında fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle uzatılmıştır. İşçi de aynı şekilde bu süre içerisinde işverence ücretsiz izne çıkarılmış olması nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshedemeyecektir.

4447 Sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen geçici 24. madde hükmünde; 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçilerin yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yasağı bulunan 3 aylık süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğinden yararlanabileceği düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4857 Sayılı Kanunun geçici 10. Maddesine dayalı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin sürenin 1 ay uzatılması dikkate alındığında  ücretsiz izne çıkarılan işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanma süresinin de 17.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle uzatıldığı değerlendirilmektedir.

Diğer Haberler