Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde Neler Değişti? 10 Kasım 2020

5 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte kanun koyucu tarafından Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği ile Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde (hep birlikte “Yönetmelikler”) birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.

Değişiklikle Getirilen “Kalıcı Veri Saklayıcısı” tanımı nedir?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Kalıcı Veri Saklayıcısı tanımı getirilmiş ve “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın getirilmesi tüketicilere teslim edilecek garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu ile servis fişi belgelerinin fiziki olarak teslim edilmesine ilave olarak dijital ortamda da teslim edilmesinin önünü açmaktadır.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Nedir?

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2 inci fıkrasına yapılan ekleme ile kılavuzların kalıcı veri saklayıcısı yoluyla tüketiciye verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirme de yapılacaktır.

Yapılan değişiklik ayrıca tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alacak bilgilerde de değişiklik yaratmıştır. Buna göre tanıtma ve kullanma kılavuzlarında; eğer üretici veya ithalatçıların internet siteleri varsa, bu sitelerde tüm yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça malzemelerin temin edileceği yerlerin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi ve tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin de Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına dair bilgiler de bulunacaktır.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Nedir?

Servis istasyonları tarafından tüketiciye artık kalıcı veri saklayıcısı ile de verilmesine imkan tanınan malın teslim alındığına dair belgenin, tüketicinin talep etmesi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunlu olacaktır. Aynı zamanda bu belgelerin tüketiciye verildiğine dair onay alınması gerekecek, alınacak onayın ispat yükü de servis istasyonlarında olacaktır. Servis istasyonları bu onayı yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alabilecektir.

Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Nedir?

Yapılan değişiklik ile Üretici ve ithalatçıların, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için düzenlemek zorunda oldukları garanti belgesinin yönetmelik hükümlerine uygun, açık, anlaşılır, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmek zorunda olduğu belirtilmiştir.

Garanti belgesinin düzenlenip tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı da satıcıya ait olacaktır.

Servis istasyonlarına getirilen zorunluluk gibi garanti belgesinde de eğer tüketicinin talebi kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi şeklinde olursa satıcılar garanti belgesini yazılı olarak teslim etmek zorunda kalacaklar.

Yönetmeliğin Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler başlıklı 7 inci maddesi de değiştirilmiştir. Buna göre mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi; fatura tarih ve sayısı; malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri şartlarının aranmayacaktır. Bu gibi durumlarda faturada yer alan bilgiler esas alınacaktır. Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi halinde de satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri yine garanti belgesinde yer alacak ancak bu noktada satıcının imzası ve kaşesinin aranmayacaktır.

Yapılan Değişiklikler Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği ile Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde 05.11.2020 tarihli Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Diğer Haberler