SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞ TEDBİRLERİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE YANSIMASI 13 Nisan 2020

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞ TEDBİRLERİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE YANSIMASI

Ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle toplum sağlığı açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak amacıyla bazı ek tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 03/04/2020 tarihinde yayımlanan 89780865-153 sayılı Genelge ile; büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırlarına kara, hava ve deniz yolu ile tüm giriş çıkışlar 03/04/2020 tarihi, saat 24:00’ten itibaren 15 gün süre ile durdurulmuştur.

Aynı Genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların 03/04/2020 tarihi, saat 24:00’ten itibaren sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili Genelgeye getirmiş olduğu istisna ile ; 18 – 20 yaş arasında olan kişilerden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olarak çalıştığını sosyal güvenlik belgesi ile belgeleyebilenler ile mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirilmiştir. Özel sektörde düzenli olarak çalışan kişiler, sokağa çıkma yasağı yasağından muaf olduklarını kanıtlayacak belgeleri sürekli olarak yanında bulundurmak ve denetim esnasında ibraz etmek ile yükümlüdür.

18 Yaşından Küçük İşçiler Yönünden Değerlendirme

Söz konusu yasağın istisnası 18 ile 20 yaş arasındaki kişileri kapsadığı için yalnızca bu yaş aralığında olan kişiler çalıştıklarını belgelemeleri durumunda sokağa çıkma yasağının istisnasını oluşturacaktır. Ancak işyerinde 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçi çalıştırılması durumunda bu kişilerin sokağa çıkması kesinlikle yasaklandığı için 18 yaşından küçük işçiden iş görme edimini ifa etmesi beklenemeyecektir.

Genelgeyle getirilen bu düzenleme hukuken “zorlayıcı neden” kapsamında olup işçinin işyerine gelerek çalışmasına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle işyeri faaliyetine devam ettiği halde çalışanı bir haftadan fazla süre ile işyerine gelip çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Zorlayıcı sebeplerle iş akdinin feshinde kural olarak, öncelikle İş Kanunun 40. Maddesi gereği 1 haftalık bekleme süresi içinde her gün için yarım ücret ödenmesi gerekmekte olup 1 haftalık bekleme süresinden sonra iş akdi işveren tarafından feshedilebilecektir. Son olarak genel kanının aksine bahsi geçen fesih hakkını kullanan işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir.

İkametgahı İşyerinden Farklı Bir Şehirde Bulunan İşçinin Durumu

İşyeri ile personelin ikametgah adresi farklı şehirlerde bulunuyor ise; işçinin şehirler arasında seyahat edebilmesi için ikametgah belgesi ile işyerinde çalıştığını gösterir SGK kayıt belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Diğer Haberler