TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYLARININ İLETİ YÖNETİM SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİ 01 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA ERİYOR! 22 Mayıs 2020

04.01.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ticari elektronik iletiler bakımından yeni bir dönem başlamış ve ilk defa ‘Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ (“İYS”) kavramı ile karşılaşmıştık.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince, - istisnalar hariç olmak üzere - elektronik ortamda iktisadi ve ticari faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kişilerin, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermeden önce, iletileri gönderecekleri alıcıların onaylarını alması gerekmektedir.

04.01.2020 tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile ticari elektronik ileti onayı alınmasına, alıcılar tarafından ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin işletilmesine olanak sağlayan İYS’nin ilk adımı atılmış ve daha önceden alınan onayların İYS’ye aktarımı da dahil olmak üzere bir kısım yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderen gerçek ya da tüzel kişilerin mevzuat kapsamında daha önceden aldıkları onayların, İYS’ye aktarım süresi 01 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştiren ancak henüz İYS’ye kayıt olmayan gerçek ve tüzel kişilerin 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye kayıt olmaları ve daha önceden alınan onayların İYS’ye aktırım süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Her ne kadar Ticaret Bakanlığı’nın bu tarihi üç ay erteleme yetkisi bulunsa da henüz bu yetki kullanılmamıştır.

Diğer Haberler