Türk Rekabet Kurulu 2023 Yılı Birleşme Ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı 01 Şubat 2024

Türk Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin raporunu ("Rapor") 5 Ocak 2024 tarihinde yayımladı.

Söz konusu rapora ilişkin dikkat çekici veriler ise şu şekilde:
 

 • 2023 yılı içerisinde Rekabet Kurulu tarafından toplam incelenen Birleşme ve Devralma işlem sayısı: 217*

Tarafların Tümünün Türkiye Kökenli Şirketler Olduğu İşlemler / Transactions which All Parties are Companies Originating in Turkiye.

Tarafların Tümünün Yabancı Kökenli Şirketler Olduğu İşlemler / Transactions which All Parties are Companies Originating in Foreign Countries.

Taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirketler Olduğu İşlemler / Transactions which at least one of the parties are Companies Originating in Turkiye and Foreign Countries.

48
İşlem/Transaction

118
İşlem/Transaction

41
İşlem/Transaction

81 milyar 924 milyon TL (3,45 milyar dolar)
TRY 81 billion 924 million ($3.45 billion)

Toplam işlem bedeli / Total Transaction Value

57 trilyon 375 milyar TL (2,41 trilyon dolar)
TRY 57 trillion 375 billion ($2.41 trillion)

Toplam işlem bedeli / Total Transaction Value

67 milyar 293 milyon TL (2,83 milyar dolar)
TRY 67 billion 293 million ($2.83 billion)

Toplam işlem bedeli / Total Transaction Value

 

*2022 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, işlem sayısı 246'dan 217'ye düşmüştür.

 • 2023 yılı içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenen Türkiye kökenli bir şirketin hedef şirket olarak yer aldığı birleşme ve devralma işlemi sayısı ve toplam işlem bedeli: 94** İŞLEM İLE TOPLAM 162 MİLYAR 555 MİLYON TL (6,85 MİLYAR DOLAR)

**2022 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, işlem sayısı 82'den 94'e çıkmıştır.

 • 2023 yılı içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenen işlemlerden yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri toplam birleşme ve devralma işlemi sayısı ve toplam işlem bedeli: 113 İŞLEM İLE TOPLAM 57 TRİLYON 362 MİLYAR TL (2,41 TRİLYON DOLAR)'DİR
 • 2023 içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenen işlemlerden yabancı yatırımcıların Türkiye kökenli şirketlere yatırım yaptığı toplam işlem sayısı ve toplam işlem bedeli: 35 İŞLEM İLE 68 MİLYAR TL (2,86 MİLYAR DOLAR)
 • 2023 içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenen işlemlerden yabancı yatırımcılar arasında yapılan sıralamaya göre en çok yatırımda bulunan ülke: 8 işlem ile ALMANYA

BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA YABANCI YATIRIMCILARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMLARI (2023)
DISTRIBUTION OF FOREIGN INVESTORS IN MERGERS AND ACQUISITIONS BY COUNTRY (2023)

YABANCI ÜLKE/FOREIGN COUNTRY

İŞLEM SAYISI/THE NUMBER OF TRANSACTION

Almanya / Germany

8

Hollanda / Netherlands

5

Lüksemburg / Luxemburg

3

Birleşik Arap Emirlikleri / United Arab Emirates

2

ABD / USA

2

Singapur / Singapore

2

Belçika / Belgium

2

İtalya / Italy

2

Birleşik Krallık / United Kingdom

1

Kanada / Canada

1

İsviçre / Switzerland

1

Fransa / France

1

Kore / Korea

1

Danimarka / Denmark

1

Rusya / Russia

2

İrlanda / Ireland

1

 
 • Birleşme ve devralma işlemlerinde son on yıla ait ortalama işlem bedeli değeri: 32 MİLYAR TL (6.74 MİLYAR DOLAR)
 • 2023 yılına ait işlem hacmi artışı: TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAKLAŞIK %125 ve DOLAR ÜZERİNDEN %57,4
   
 • 2023 yılında dünya genelinde EN ÇOK yatırım yapılan sektörler:

SIRA NO / RANKING NO

SEKTÖR / SECTOR

1

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler / Computer programming, consulting and related activities

2

Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri / Programming and publishing activities

3

Gıda ürünlerinin imalatı / Production of food products

4

Kimyasal ürünlerin imalatı / Production of chemical products

5

Temel eczacılık ürünleri imalatı / Production of basic pharmaceutical products

6

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı / The wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 • 2023 yılında işlem hacmi bakımından EN ÇOK yatırım yapılan Türkiye kökenli şirketlerin ana faaliyet alanları:
 

SIRA NO / RANKING NO

FAALİYET ALANI / FIELDS OF ACTIVITY

TOPLAM İŞLEM DEĞERİ / TOTAL TRANSACTION VALUE

1

Tarım, ormancılık ve balıkçılık  / agriculture, forestry and fishing

36,8 milyar TL / TRY 36.8 billion

2

Ulaştırma ve depolama / Transport and storage

34,3 milyar TL / TRY 34,3 billion

3

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı / Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles

30,1 milyar TL / TRY 30,1 billion

2023 yılı içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenen hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerden birleşme ve devralma işlemlerinde en yüksek işlem değerine sahip ekonomik faaliyet alanı: HAYVANSAL ÜRETİM
 • 2023 içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenen hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerden birleşme ve devralma işlemlerinde en çok işlem gören ekonomik faaliyet alanı: "ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI" İLE "BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA, DANIŞMANLIK VE İLGİLİ FAALİYETLER"
 • 2023 yılında Rekabet Kuruluna bildirilen birleşme ve devralma işlemleri son bildirim tarihinden ortalama 13 gün sonra nihai karara bağlanmıştır.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu olarak ise 2023 yılı içerisinde gerçekleşen ve pek çok farklı sektörü kapsayan birleşme & devralma işlemlerine katkı sağladığımızı belirtmekten mutluluk duyuyoruz. 2023 yılı içerisinde kapanışını gerçekleştirdiğimiz işlemlerden başlıcaları şu şekildedir:

Kimya Sektörü

Kale Kimya Kimyevi Maddeler Sanayi Anonim Şirketi paylarının tamamının Univar Solutions tarafından devralınması işleminde Kale Kimya hissedarlarının temsil edilmesi.

Ulaşım Sektörü:

Trans Okyanus Denizcilik Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi and Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik Limited Şirketi'nin çoğunluk paylarının Savino Del Bene Group tarafından devralınması işleminde, Rekabet Kurulu izni süreci dahil olmak üzere, Savino Del Bene Group'un temsil etmesi.

Gıda Sektörü

Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının çoğunluğunun IBBL tarafından devralınması işleminde Tunay Gıda hissedarlarının temsil edilmesi.

Diğer Haberler