KVKK'da Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı 12 Mart 2024

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") önemli değişiklikler içeren 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7499 sayılı Kanun") 12.03.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

7499 sayılı Kanun ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, yurt dışına veri aktarımına ilişkin hükümler ve Kurul kararlarına karşı itiraz yolunda değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda öne çıkanlar;

  • Ayrı bir izne gerek olmaksızın, Kurul tarafından duyurulan standart sözleşme imzalanarak verilerin yurtdışına aktarılması mümkün olacaktır. Standart sözleşmelerin imzalanması sonrasında Kurul'a bildirimde bulunulmaması durumunda veri sorumlusu ve veri işleyenlere idari para cezası öngörülmüştür.
     
  • Kurul kararlarına karşı itiraz için idare mahkemelerinde dava açılabileceği düzenlenmiştir.
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları genişletilmiştir; örneğin özel nitelikli kişisel veriler, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik veya sosyal hizmetler ile sosyal yardım alanındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması durumlarında işlenebilecektir. İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra açılması muhtemel davalarda savunma hakkının kullanılması bakımından işveren eski işçisine ait sağlık verilerini saklamaya devam edebilecektir.

Uygulamada tereddüt yaşanmaması için geçiş hükümleri getirilmiştir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarımını düzenleyen KVKK'nın 9. Maddesi hem mevcut haliyle hem de yeniden düzenlenen haliyle 01/09/2024 tarihine kadar birlikte uygulanacaktır. 7499 sayılı Kanun'un KVKK'da değişiklikler öngören diğer hükümleri 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

7499 sayılı Kanun metninin tamamına buradan1 ulaşabilirsiniz.

_____________________________
1 https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/ 2024/03/20240312-1.htm

 

Diğer Haberler